TROTINETA TA

nu porneste? scartaie? aluneca? e zgariata?

Service-Trotinete.ro
te poate ajuta!

Politica de confidențialitate

Protecţia şi siguranţa datelor cu caracter personal

SC TROTI WOW SERVICE SRL o societate înființată în conformitate cu legislația din România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr J35/3129/07.08.2019, Cod Unic de Înregistrare RO41493364, cu sediul social in Sat Chișoda, Comuna Giroc, Str. Primăverii  nr 67, cod poștal 307221, reprezentantă legal prin dl. Răzvan Ion Drăgulescu, având funcția de Administrator, in calitate de Operator de date cu caracter personal prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau ,,RGPD”), datele  cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor, cu bună credința și în realizarea scopurilor specificate în prezenta informare.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Operatorul de date cu caracter personal:

 1. TROTI WOW SERVICE S.R.L.

Telefon: 0733 261 865

E-Mail: gdpr@service-trotinete.ro

 

Datele cu caracter personal. Prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea) datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile, care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă; prin „identificabilă”, se înțelege o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin intermediul alocării unui element de identificare, cum ar fi un nume, unui număr de identificare, unor date de localizare, unui cod online sau uneia sau mai multor caracteristici speciale, care sunt expresia identității fizice, psihologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice (art. 4 alineat 1 RGPD).  Sub aceasta definiţie  intră de exemplu și urmǎtoarele categorii de date cu caracter personal: numele dvs., numărul dvs. de telefon, adresa dvs. de corespondență, adresa de e-mail, datele de inventar aferente contului dumneavoastră, precum și toate datele, pe care ni le-ați comunicat la înregistrare și la crearea contului dvs. de client.

Date dvs. cu caracter personal sunt colectate când vă creaţi un cont: adresa de e-mail, numele și prenumele; şi-sau alte ionformaţii suplimentare precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.

În momentul plasării unei comenzi, ne transmiteţi informaţii cu privire la: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. . În cazul unei comenzi se stochează și adresa IP.

Scopurile si Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal

 • Efectuarea comenzilor online conform articolului 6 alineat 1 litera b) din RGDP…;
 • Efectuarea de comunicări comerciale pe site-ul nostru – marketing direct, inclusiv prin evaluarea practicilor de click și cumpărare, conform articolului 6 alineat 1 litera a) din RGDP. În cazul În care v-ati exprimat acordul pentru a primi comunicări comerciale de marketing direct, pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.
 • Realizarea de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1 litera a) din RGPD, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri și alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor și serviciilor.
 • Garantarea siguranței rețelei și informațiilor. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, utilizăm Firewall-uri. În acest context sunt prelucrate datele cu caracter personal (adresa IP, momentul accesării magazinului online), în conformitate cu art. 6 alineat 1 litera a) din RGDP.
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor

Putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 • De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru realizarea interesului legitim al operatorului de date sau ale unui terț, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGDP.

Durata de păstrare a  datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate cât timp aveți un cont în platforma Service-Trotinete.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc până la retragerea de către dumneavoastră a consimțământului acordat în acest scop. În situația în care vă retrageți consimțământul, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului. În acest sens precizăm că, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă se inițiază o procedură judiciară, Datele cu caracter personal pot fi păstrate pana la finalul acestei proceduri, precum si pe perioada prevăzută de legislația aplicabilă. Ulterior, vom șterge/ distruge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

Transmiterea datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Service-Trotinete.ro;

– partenerilor Service-Trotinete.ro

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre

– autorităţilor publice

 

Transferul datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

În cazul în care transferăm datele dvs. cu character personal către unele entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile persoanelor afectate de prelucrarea datelor

În calitate de persoana vizată, fiind utilizator, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

 1. dreptul de acces la date conform art. 15;
 2. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
 3. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
 4. dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
 5. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
 6. dreptul de a obiecta, conform art. 21;
 7. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
 8. În plus aveți dreptul de a vă adresa la autoritatea de supraveghere competentă în cazul unei încălcări a protecției datelor și justiției. Aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), www.dataprotection.ro: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania, +40.318.059.211, E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Service-Trotinete.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: gdpr@service-trotinete.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Alexandru Vaida Voievod nr. 1, Timisoara, Timis, Romania.